மொழியின் பெயர்

ஷான் ட்ரேன்ஸ்லேஷனிடமிருந்து

வாழ்த்துக்கள்!

ஷானில், உங்களுக்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த மொழிபெயர்ப்பு, உள்ளடக்கம் எழுதுதல், ஒலி பெயர்த்தல் மற்றும் துணைதலைப்பிடல் ஆகிய சேவைகள் உரிய விலையில் அளிக்கப்படுவது உறுதிபடுத்தப்படுகிறது.

உலகில் தலை சிறந்தது-

  • குறைந்தபட்ச விலை மற்றும் தர உத்திரவாதம்
  • எங்களால் வேலையை ஒப்படைக்க முடியவில்லையெனில் நாங்கள் தண்டத்தொகை வழங்குகிறோம்.
  • 2500க்கும் மேற்பட்ட மொழி இணைகளுக்கு மொழிபெயர்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது.
  • 300க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் உள்ளடக்க எழுத்து அளிக்கப்படுகிறது.
  • 800க்கும் மேற்பட்ட வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையை ஈட்டியுள்ளோம்
  • 24 X 7 சேவை வழங்கும் முதன் முதலான "சர்வதேச அனைத்து பெண்கள் குழு'

உத்தேசமான விலையை பெற அல்லது எங்களுடன் ஆன்லைனில் உரையாட சோதனை செய்யுங்கள். 

நன்றி!

India