MaqaaQooqaa

Dhaamsa Nagayaa

Turjumaan Shaan

Dhaabbataa Turjumaan Shaan yoo dhuftan tajaajila turjumaan, qabiyyee bareefamaa, turjumaan afaanii, tajaajilaa hikkaa hasayaa filmii  sadarkaan isaa adunyaawa ta’ee gatii hawataa ta’een ni kenninaa

Filatamaa ol’aanaa ta’ee addunyaa irrattii argachuu

  • Biyyoota addunyaa 35 keessattii beekamtii kan qabuu
  • Gatii gadii bu’aa ta’een tajaajila qulqulinni isaa mirkanayaa ta’ee kennuu
  • Tajaajilaa kennuu qabnuu osoo hin kenniin yoo hafnee adabbii ni kafalaa
  • Qooqnii 2500 ol turjumaanaaf dhiyaatanii jiruu
  • Qooqaa 300 oltiin barreefamaa ni qopheessinaa
  • Addunyaa guutu keessattii maamilaa 800 ol horachuu dandeenyee jirraa
  • Garee dubartootaa addunyaa kan tajaajilaa 24X6 kennaan qabnee

Tilmaama gatii ilaalii Yookaan on liniidhaan hasayuu (oniiliniidhaan  chaatiingii godhii)

Galatoomaa

ethioepia