ខ្មែរ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់

ក្រុមហ៊ុនបកប្រែ Shan

ជាមួយក្រុមហ៊ុន Shan លោកអ្នកទទួលបាននូវការធានានិងទំនុកចិត្តពី ការបកប្រែភាសាលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក ការសរសេរអត្ថបទ សេវាកម្មសំណេរកំណត់ត្រា និងអក្សរចំណងជើងក្នុងភាពយន្តជាមួយតម្លៃសមរម្យ។

ល្អបំផុតក្នុងពិភពលោក

  • មានវត្តមាននៅក្នុងបណ្ដាញសមាគមន៍ជាង 35 ប្រទេស
  • តម្លៃទាបបំផុតនិងធានានូវគុណភាព
  • យើងបង់ជូនប្រាក់ពិន័យ បើឯកសារមិនអាចផ្ដល់ជូនអតិថិជន
  • ការបកប្រែមានជាង 2.500គូភាសា ត្រូវបានផ្ដល់ជូនពីសេវាកម្មបកប្រែ
  • ជាង 300 ភាសា ត្រូវបានផ្ដល់ជូនសម្រាប់សេវាកម្មសរសេរអត្ថបទ
  • ទទួលបានទំនុកចិត្តពីអតិថិជនជាង 800 ស្ថាប័នទូទាំងពិភពលោក
  • សមាជិក «ក្រុមអន្តរជាតិសុទ្ធតែស្ត្រីទាំងអស់»ក្នុងការបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន 24x6

ឆែកមើលតម្លៃគណនា ឬជជែកអនឡាញ

សូមអរគុណ

cambodia