ಕನ್ನಡ

ಶಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೇಶನ್

ರವರಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಶಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಅನುವಾದ, ಕಂಟೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಟೈಟ್ಲಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

 ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ-

  • 35 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಗುರುತು
  • ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆ
  • ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಂಡ ನೀಡುತ್ತೇವೆ
  • ಅನುವಾದಕ್ಕಾಗಿ 2500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಕಂಟೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಗಾಗಿ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳು
  • ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 800 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕ್ಲಯಂಟ್ ಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದೆ
  • 24x7 ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಏಕಮಾತ್ರ ’ಕೇವಲ ಮಹಿಳಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡ’

ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಥವಾ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ

ಧನ್ಯವಾದಗಳು!

India