دری

سلام از

دارالترجمه شان!

شان خدمات ترجمه، نوشتن مطلب، رونویسی و خدمات زیرنویس را برایتان از کلاس جهانی با قیمت های ناچیز ارایه میکند.

در جهان بخاطر نکات ذیل بهترین هستیم-

  • داشتن همکاران در بیش از 35 کشور
  • پایین ترین قیمت و تضمین کیفیت
  • اگر ما قادر به رساندن واگذاری نشدیم، برایتان جریمه پرداخت می نماییم
  • خدمات ترجمه در بالاتر از 2500 جفت زبان ها ارائه میشود
  • برای نوشتن مطالب و محتوا بیش از 300 زبان ارائه میشود
  • اعتماد بیش از 800 مشتریان در سراسر جهان به دست آورده ایم
  • تنها 'تیم بین المللی زنان' خدمات 24X6 را برایتان ارایه میکند

قیمت تخمینی را بررسی نمایید یا میتواند همرای ما آنلاین چت کنید.

سپاس!

afganistan