shqipe

Përshëndetje nga

Shan Translation!

Pranë Shan ju përfitoni përkthim të klasit ndërkombëtar, shërbime për Shkrime, Transkriptime dhe Subtitrim me çmime reale.

Më e mira në botë për -

  • Bashkëpunëtorë të pranishëm në mbi 35 vende
  • Çmimet më të ulëta dhe sigurim cilësie
  • Ne paguajmë një penalitet nëse nuk mund të bëjmë dorëzimin
  • Mbi 2500 çifte gjuhësh të ofruara për përkthim
  • Mbi 300 gjuhë të ofruara për Shkrime
  • Ka fituar besimin e mbi 800 klientëve nga mbarë bota
  • E vetmja ‘Skuadër Ndërkombëtare e përbërë e gjitha nga Femra’ që siguron shërbim 24 orë në 6 ditë të javës

Kontrolloni koston e vlerësuar ose çatoni online.

Ju faleminderit!

Albania